Apoteksbranschen och TLV inleder samarbete för ökad tillgänglighet och patientsäkerhet

Idag inleder TLV och Sveriges Apoteksförening ett samarbete för att förbättra och förenkla dagens system för utbyte av läkemedel på apotek. Målet är att öka patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel.