Är du rädd lille vän?

Statistik kan vara ett kraftfullt verktyg i kvalitetsarbetet, men vi pratar alldeles för sällan statistik på våra arbetsplatser. Varför är vi så rädda för statistik, undrar Ingemar Sjöström.

Nyheten Är du rädd lille vän? dök först upp på Kvalitetsmagasinet.