Är rotfyllda tänder en hälsorisk?

Det enkla svaret på rubrikfrågan är ja, om bakterier finns kvar inuti tanden efter rotfyllning.