Arbetsgrupp utreder 3;e steget i tandvårdsreformen

Socialminister Göran Hägglund tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att utforma ett särskilt stöd för personer som, till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning, har ett ökat behov av tandvård. Regeringen tar samtidigt flera steg för att förstärka tandvårdsinformationen till patienter. Det sker dels genom en prisjämförelsetjänst på nätet, dels genom att tandvårdsinformation inkluderas i den nationella hälso- och sjukvårdsupplysningen, 1177.

 

1 Juli 2008 genomfördes en tandvårdsreform som innebär en kraftig förstärkning av det statliga tandvårdsstödet. Reformen består av två delar: En allmän tandvårdscheck med syfte att uppmuntra till regelbundna tandvårdsbesök och förebyggande tandvård samt ett högkostnadsskydd som omfattar alla patienter.

– Tandvårdsreformen innebär en fördubbling av det statliga tandvårdsstödet. För många personer, särskild de med stora tandvårdsbehov, har kostnaderna sjunkit dramatiskt, säger socialminister Göran Hägglund.

– Det finns en grupp patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning får en försämrad tandhälsa. Vi vet exempelvis att vissa mediciner har en negativ effekt på tänderna. För den gruppen vill vi komplettera det generella stödet med särskilt riktade insatser, säger Göran Hägglund.

Göran Hägglund har därför tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att utforma förslag på hur ett sådant stöd bör se ut. Arbetsgruppen kommer att ledas av Curt Malmborg och ska presentera sina förslag senast den 1 oktober 2010.

Regeringen vill också stärka patienters möjlighet att få snabb och korrekt information och rådgivning om tandvård. Via den nationella hälso- och sjukvårdsupplysningen, 1177 eller sajten www.1177.se kan personer redan i dag få rådgivning om hälso- och sjukvård samt grundläggande information om tandvård. Regeringen har nu beslutat att tandvårdsinformationen ska förstärkas samt att 1177 också ska kunna ge rådgivning om tandvård.

Regeringen har samtidigt givit Försäkringskassan uppdraget att skapa en prisjämförelsetjänst på nätet. På prisportalen, som ska vara färdig till hösten, blir det möjligt att jämföra priser mellan olika tandvårdskliniker.

– Priset för att få en åtgärd utförd är naturligtvis viktigt för patienten. Vi vet att priserna kan variera ganska mycket beroende på vem man går till. Men hittills har det varit för svårt för patienter att jämföra pris. Det vill jag ändra på, säger Göran Hägglund.

Källa: Pressmeddelande 7 maj 2009
Socialdepartementet