Årets börskomet

Lettland gör en storstilad comeback på olika plan. Arbetslösheten har halverats sedan 2010 och börsen sätter nya rekord.