Arvid Åhlund: Rätt tid för ”alla reformers moder”

Institutioner som inte förmår anpassa sig till nya förhållanden motverkar till slut sitt eget syfte.