Assa Abloy: Börjar komma i kapp nordamerikansk prishöjning

Låsbolaget Assa Abloy har under året sett en press från stigande råmaterialpriser. Två delar av Assas verksamhet är speciellt berörda av de stigande priserna.