Atraumatiska extraktioner med Physics Forceps

Atraumatiska extraktioner ger en nöjd patient, ta del av hur enkelt det är och varför drygt 425 svenska kollegor använder Physics Forceps, specialister såväl som allmänpraktiker!

dentman_logo