Att göra Barnkonventionen till lag skadar Sverige

I en tid där demokratin redan knakar i fogarna, bör vi inte urholka den ytterligare genom att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.