Att vara "emot" droger är inte en hållbar strategi

Narkotikaproblematik är mer komplext än att det räcker att vara ideologiskt ”emot”. Därför vore det välkommet om politikerna i Stockholm valde att följa ett aktuellt tjänstemannaförslag om att lämna organisationen Europeiska Städer mot Narkotika (ECAD), skriver debattören och författaren Magnus Callmyr.