”Att vara hazar räcker för att dödas i Afghanistan”

Göteborgsrektorn Hamid Zafar påstår att de ensamkommande hazarerna från Afghanistan saknar asylskäl. Det är en direkt osanning. Att vara hazar i landet är fortfarande förknippat med livsfara. Fördomar är seglivade och ännu högst levande, skriver flyktingen Habib Razmjo.