Avanza ökade nettoinflödet

Nettoinflödet från Avanzas kunder uppgick till 3 490 miljoner kronor i juni, att jämföra med 3 190 i maj och 2 580 motsvarande månad i fjol. 

Avanza ökade nettoinflödet

Nettoinflödet från Avanzas kunder uppgick till 3 490 miljoner kronor i juni, att jämföra med 3 190 i maj och 2 580 motsvarande månad i fjol.