Avbryt planerna på mer vårdval för äldre

MP och S i Stockholms läns landsting kräver att planerna på vårdval inom geriatriken stoppas. Vi säger nej till att ytterligare slå sönder vårdkedjan för äldre, fler icke samordnade vårdkontakter samt längre väntetider på akuten.