Även lärarfacken måste se verkligheten

Tåget har gått, Åsa Fahlén. Vi har en enorm lärarbrist, och det är för sent att utbilda bort den. Nu handlar det om att hitta lösningar som exempelvis duktiga obehöriga lärare, utländska lärare och distansundervisning.