Bactiguard in i Sydafrika

Medicinteknikbolaget har slutit avtal med distributören Surgical Innovations och tar klivet in på den Sydafrikanska marknaden.