Balans i livet

Balans i livet är en sliten fras, rentav en floskel. Ändå är det ett uttryck som vi ofta använder och som många av oss längtar efter.

Balans i livet är att ha obalans under livets olika faser

vagskal.jpg
Balans i livet
Google: 1 340 000 träffar på 0,15 sek

Balans i livet för tankarna till ett 50/50-tillstånd. Men balans i livet behöver inte betyda att det väger absolut jämnt på gungbrädan. Balans handlar istället om att du väljer vilka ingredienser du vill ha i ditt liv och att du har så mycket av varje ingrediens som du har valt att ha. Under en livscykel kommer gungbrädan att slå fram och tillbaka flera gånger eftersom ingredienserna är olika i livets olika faser vilket gör att balansen ändrar sig i takt med livet. Olika saker är ju viktiga under olika faser av livet. Men idag försöker vi att hålla fast gungbrädan i ett fast läge hela livet. Vi ska jobba och ha barn, träna kroppen och resa. Allt måste ske samtidigt. Istället kanske vi skulle låta gungbrädan väga litet tyngre åt något håll under en tid för att något år senare väga mer åt det andra hållet.

 

Har du ställt din stege mot rätt vägg?
Jag hörde en historia av en vän som i sitt arbete intervjuat olika personer som av en eller annan anledning hade fått sluta sitt arbete i förtid. Samtliga dessa personer, män och kvinnor, hade under åren satsat mycket tid och kraft på sitt arbete. Den samlade bild som dessa personer förmedlade till min vän, var att de beskrev sitt liv som om de hade klättrat på en stege, steg för steg, pinne för pinne. Nu när de stod längst upp på stegen upptäckte de, att det var fel vägg de ställt stegen mot.
Skilsmässa lösningen?

I Sverige slutar 50% av alla äktenskap med skilsmässa. Jag läste om en undersökning där man hade intervjuat småbarnsföräldrar som skiljt sig när deras barn var mycket små. En kraftig majoritet av dessa småbarnsföräldrar upplevde sitt liv som mycket bättre efter skilsmässan för nu kunde de varannan vecka ägna sig åt hem och barn och varannan vecka ha egen tid för karriär, träning och fritid.

Släpp in liv
Tänk om fallskärmshoppare hade samma statistik? Att 50% av alla hopp inte fungerade!  I USA finns det en lag som säger att alla fallskärmshoppare var 90:e dag måste packa upp sin fallskärm och hänga upp den. Varför det? Jo, så att det kommer frisk luft och liv in i materialet. Sedan kan skärmen åter packas ihop. Redo för att användas för ett nytt hopp. 90-dagarsregeln finns till för att minimera risken för att fallskärmen inte vecklar ut sig när man hoppar. Varför finns det ingen lag som säger att vi, minst var 90:e dag skulle stanna upp för att det ska komma frisk luft och liv in i oss?!

Att ”bara vara”
Att inte känna balans i livet behöver inte innebära att man har för många saker på gång samtidigt. Det också kan vara att man har fel saker på gång.  Ofta tenderar vi att välja nytta framför lust. ”Rätt” sak kan vara att ”bara vara”. Att njuta, lata sig, ta sig tid, fundera, reflektera. Något som jag tycker många av oss har glömt bort i våra stressiga liv.
Har du balans mellan livets olika beståndsdelar?
Har du balans mellan lust och nytta?
Vad vill du välja till och vad kan du ta bort?

Om du fortsätter att leva som du gör idag var är du då om tio år? Är det dit du vill?

Text: Åsa Meland