Banbrytande kliniska prövningar prisas

Studier i världsklass för att bättre förstå diabetes ger Marcus Lind Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris.