Banken backar om kritiserad låneregel

Statliga banken SBAB tar bort den schablonmässiga regeln som försämrar äldre personers bolånevillkor.