Bankfacken står tomma medan privatmarknaden växer

Bankfacken blir sakta men säkert färre i takt med att bankkontor läggs ner eller flyttar. Samtidigt växer marknaden för säkerhetsskåp i hemmet.