Barns tandhälsa förs in i tandhälsoregistret

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utöka tandhälsoregistret med uppgifter om tandhälsan hos barn och ungdomar.