Bättre arbetsmiljö kan spara miljarder

Svenska företag skulle kunna spara miljardbelopp genom ett mer medvetet och systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi uppmanar därför svenska arbetsgivare att anta den nya ISO-standarden för arbetsmiljö, och låta oberoende bedömare regelbundet kontrollera företagets arbetsmiljöarbete, skriver Merih Malmqvist Nilsson, tf generaldirektör på Swedac.