Bättre rehabilitering med tidsgränser

Många människor får inte den rehabilitering de behöver. Nu måste rätten till aktiva insatser kopplas till tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan, skriver Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.