Befolkningsökning ger skolbrist

Kommunerna måste börja bygga för- och grundskolor för att klara av den stora befolkningsökningen.