Begäran om vårdgivaruppgifter

Försäkringskassan får förfrågningar från olika nyhetsbyråer om
att lämna ut beslut där det beslutats om återkrav i
tandvårdsärenden. Försäkringskassan har hittills lämnat ut dem,
dock har uppgifterna om vårdgivaren tagits bort.