”Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap”

Tre ledande S-kvinnor uttalar sig om surrogatmödraskap och kräver att all form av surrogatmödraskap förbjuds och kriminaliseras. Surrogatmödrar jämställs med prostituerade och surrogatmödraskap med människohandel. Debatten i Sverige i denna fråga har spårat ur och S-kvinnornas artikel är ett tydligt exempel på detta.