”Bensköra lider – och avlider – av bristande vård”

Följderna av benskörhet kostar årligen Stockholms skattebetalare miljardbelopp och orsakar enormt lidande. I stället för att strukturera och organisera en väl fungerande vård för bensköra väljer ansvariga politiker och tjänstemän i alltför hög utsträckning att skjuta ifrån sig ansvaret och blunda för problemen. Detta måste få ett slut.