Bergs Timber vänder till vinst

Sågverksbolaget Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på 16,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (-3,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:09 kronor (-0:03).