Biblioteken kan motverka digitalt utanförskap

Biblioteken är nyckelspelare för att motverka digital exkludering hos nyanlända, utlandsfödda och äldre, skriver tre masterstudenter, Linköpings universitet.