Dental Advisor

Amerikansk utbildningsportal Innehåller även tester av olika produkter Web: dentaladvisor.com

Läs mer

Dental Products Report

Amerikansk Produkt portal för både tandläkare och lab Web: dentalproductsreport.com

Läs mer

Dentalcompare

Amerikansk dentalportal Dentalcompare is the first free internet resource for dental professionals that provides side-by-side product comparisons along with a host of premier dental website features. The site has been created and is maintained by dentists, for dentists, and designed to provide a one-stop shop for all dental professionals. At Dentalcompare.com, dental professionals can sort...

Läs mer

Dentaltown

Amerikansk utbildningsportal Web: dentaltown.com

Läs mer

DentalXP

Amerikansk utbildningsportal Web: dentalxp.com

Läs mer

Dentistryzone

Amerikansk utbildningsportal Web: dentistryzone.com

Läs mer

dpreurope

Den Europeiska motsvarigheten till Dental Products Report (US) Web: dpreurope.com

Läs mer

DT Study Club

Dental Tribune Study Club www.dtstudyclub.com En internationell plats på nätet för delad kunskap inom odontologi

Läs mer

Emmott on thechnology

  Dr. Larry Emmott är en mycket populär kursgivare när det gäller ”Thechnology and computer in the dental office” Web: drlarryemmott.com

Läs mer

Forskning.se

Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation som: samlar och sorterar material om forskning kompletterar med översiktlig information prioriterar det enkla och begripliga ansvarar för sökning av svensk forskning gärna samarbetar

Läs mer

Gordon J. Christtensen Practical Clinical Courses

  Amerikansk utbildningsportal Gordon J. Christensen är Amerikas kanske mest kända föreläsare Web: pccdental.com CRA – Gordon J. Christensens Clinical Report Web: www.cliniciansreport.org

Läs mer

Handbok om tandvårdsstödet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram en webbaserad handbok som presenterar innehållet i föreskriften på ett mer lättillgängligt sätt för behandlarna. Den tar upp de delar som särskilt behöver belysas, företrädesvis med kliniska exempel. Handboken är indelad på samma sätt som föreskriften TLVFS 2010:2 (omtryck av TLVFS 2008:1) och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna. I handboken...

Läs mer

Internetmedicin

  Svensk internetportal för medicinskt intresserade Kunskapsdatabas/portal för läkare medkoncentrerade översikter för diagnostik och behandling av olika sjukdomstillstånd. Web: internetmedicin.se

Läs mer

Internetodontologi.se

Internetodontologi.se startade hösten 2011. Syftet är att på webbplatsen skapa en kunskapsdatabas som förenklar den kliniska vardagen för professionen inom tandvård.

Läs mer

Medical Link

  Web: medicallink.se

Läs mer

Min Praktik

Web: minpraktik.se

Läs mer

Omer Reed

Amerikansk guru www.omerkreeddds.com

Läs mer

Personalvård Upplevelser

  Här hittar du både upplevelser för teamet och presenter till vänner som ”redan har allt”. liveit.se presenteraren.se

Läs mer

Pride Institute, Ca USA

  Amerikansk utbildningsportal Jim Pride, ”Kungen av Practice Management” lämnade Pride Intitute efter sig. Många svenska kliniker har blivit inspirerade och tagit efter Jim Pride’s teorier, inte minst Praktikertjänst. Web: prideinstitute.com Se även minpraktik.se

Läs mer

PrimaVi

  Svensk informationstjänst för hälso- och sjukvården (inkl. viss information om tandvård) Web: primavi.se

Läs mer