Göteborg

Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Odontologi, Göteborgs universitet Sahlgrenska akademins Studentkår Munhålans studentförening

Läs mer

Malmö

Malmö Universitetssjukhuset

Läs mer

Stockholm

KI , Karolinska Institutet Odontologiska Föreningen

Läs mer

Umeå

Umeå Univeritetssjukhuset Institutionen för odontologi ORALA BIOMATERIALGRUPPEN UMEÅ Orala Biomaterialgruppen i Umeå vid Institutionen för odontologi, Umeå universitet, bildades under vårterminen 2006. Huvudsyftet är att utbyta kunskap och erfarenheter rörande dentala biomaterial, effektivisera användning av basutrustning för odontologisk materialprövning samt att samordna den dentala biomaterialforskningen som sker vid odontologiska institutionen och därmed bilda en stark...

Läs mer