Birgitta Notlöf tilldelas medalj för betydande fostrargärning