Björklunds problem: Sverige är för liberalt

Sverige glider isär. En ny underklass håller på att växa fram. Den består, huvudsakligen, av nyanlända utan examen som utestängts från en arbetsmarknad som inte tillhandahåller nog med enkla jobb.

Björklunds problem: Sverige är för liberalt

Sverige glider isär. En ny underklass håller på att växa fram. Den består, huvudsakligen, av nyanlända utan examen som utestängts från en arbetsmarknad som inte tillhandahåller nog med enkla jobb.