Blodförtunnande kan minska demensrisken

En studie visar att patienter som tar blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer kan halvera risken för demens.