Bodels blogg

Idag firar jag 10 år av bloggande

Jag skrev min första blogg på Dental24 den 19 mars 2013 och när jag idag tittar igenom alla dessa inlägg är en hel del av dem fortfarande relevanta. På tio år kan det ske väldigt mycket eller ingenting alls, som det gjort inom olika områden.
»

Kan man lösa momsfrågan för Tandvården?

Med anledning av min förra blogg var det några som undrade hur man skulle kunna lösa momsfrågan för tandtekniker, tandläkare med flera. Kanske kan detta vara början till en lösning.
»

Vad önskar Sveriges tandtekniker sig mest av allt?

I ett upprop på facebookgruppen Tandteknikerforum uppmanade jag alla Sveriges tandtekniker att berätta vad de önskar sig inom sitt yrke. »

Tandvårdsförsäkringen kan bli ett minne blott

När man ser på Sverige idag och hur regeringen letar pengar under varenda tuva undrar jag när Tandvårdsförsäkringen kommer att försvinna. Vi är ett av få länder som har ett sådant system. »

Alla tandläkare och tandtekniker skall betala en avgift till Läkemedelsverket på 30.000 kr för produktion av tandtekniska arbeten

Läkemedelsverket har lämnat ett förslag till Socialdepartementet angående en registreringshöjning. Tillsynen av medicinteknisk produktion ska utökas markant och innebär givetvis att det kommer bli flera besök/inspektioner på våra laboratorier/kliniker. »

Bra saker som skett under pandemin och hur rengör du dina vinkelstycken i Covid 19-tider?

Det har funnits gott om tid att fundera och umgås med sig själv. Många har svårt för det men jag tror personligen att det är bra med ett inre samtal. Att stanna upp och värdera saker som man gjorde förut av bara farten och alla de saker som man gjorde bara för att man skulle. Istället för att göra saker med kvalitet och saker som man värderar högt. »

Vissa gör inget och andra gör allt

Man brukar säga att när det är kris ser man vem man ska alliera sig med. Den som söker skydd i någon vik och väntar på att allt ska gå över eller den som hissar alla segel och tar flera steg framåt genom att utnyttja de möjligheter som finns. »

Hur hanterar vi tandtekniska avtryck i Coronatider? Något vi måste vara försiktiga med?

Så länge vi i branschen fortfarande använder avtryck som inte är digitala vore det omtänksamt och ansvarsfullt om vi som arbetar med dessa har möjlighet att skydda oss extra mot smitta. Det gäller såväl Corona och Hepatit, som HIV, TBC och andra virus. Min tanke är att om man misstänker att en tandtekniker/ett labb skall ta hand om ett avtryck och avtrycket kan innehålla smitta bör man på något sätt signalera det tydligt med en speciell märkning. »

Vem vill ha brunt tandkött? Inte alla men några.

Året är 2020 och vi fortsätter att göra våra proteser och implantat med gingivaersättning med utgångspunkt från att alla har samma färg på tandkött/gingiva som vi med nordiskt utseende. »

Tänk om det onormala blir normalt eller det normala blir onormalt

Jag såg på TV att man ska ändra på skolans kursplaner i bl a matematik och svenska med ökad betoning på faktakunskaper. Jag tycker att man också behöver fundera på hur man utformar själva studiematerialet. »