Bodels blogg

Vissa gör inget och andra gör allt

Man brukar säga att när det är kris ser man vem man ska alliera sig med. Den som söker skydd i någon vik och väntar på att allt ska gå över eller den som hissar alla segel och tar flera steg framåt genom att utnyttja de möjligheter som finns. »

Hur hanterar vi tandtekniska avtryck i Coronatider? Något vi måste vara försiktiga med?

Så länge vi i branschen fortfarande använder avtryck som inte är digitala vore det omtänksamt och ansvarsfullt om vi som arbetar med dessa har möjlighet att skydda oss extra mot smitta. Det gäller såväl Corona och Hepatit, som HIV, TBC och andra virus. Min tanke är att om man misstänker att en tandtekniker/ett labb skall ta hand om ett avtryck och avtrycket kan innehålla smitta bör man på något sätt signalera det tydligt med en speciell märkning. »

Vem vill ha brunt tandkött? Inte alla men några.

Året är 2020 och vi fortsätter att göra våra proteser och implantat med gingivaersättning med utgångspunkt från att alla har samma färg på tandkött/gingiva som vi med nordiskt utseende. »

Tänk om det onormala blir normalt eller det normala blir onormalt

Jag såg på TV att man ska ändra på skolans kursplaner i bl a matematik och svenska med ökad betoning på faktakunskaper. Jag tycker att man också behöver fundera på hur man utformar själva studiematerialet. »

Mitt bästa event ever!

Efterspelet av Corona leder till nya vägar att träffas och arrangera event. Ur något dåligt kommer något gott. »

Fuck Corona

Vårt välfärdssamhälle kommer att bli annorlunda, det är säkert. Vi som verkar/lever nu får vara med om ett historiskt skeende. Det kommer att finnas ett före och ett efter Corona. »

Ge och du får tusenfalt tillbaka

2019 blev ett väldigt kul och bra år. Träffar med medlemmar i Oraldesign i olika länder, möte med gamla arbetskamrater och samvaro med kära vänner bidrog till att det blev ett händelserikt och givande år. »

Hur ser framtiden ut för tandtekniker/tandtekniska lab?

I Tyskland har man idag en speciell utbildning/skola för tandtekniker som arbetar med digital teknik. »

Ni unga formar själva er framtid och måste ta ansvar inom det yrke ni valt

Om jag ser på Sverige och de olika yrkesorganisationerna, det vill säga tandläkare, tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker så ser jag stora skillnader i aktion. »

Din PT, Personlig tandvårdare

Tandläkare Daniel Jordö är först i Skandinavien med att erbjuda sina patienter en egen PT, d v s en Personlig tandvårdare. På kliniken Klippan Dental har man satt full fart med att stötta sina patienter med Personlig tandvårdare, ett system som har likheter med personlig tränare, PT, på gym. »