Cad/Cam is king!

Efter att ha varit på Chicago Mid-Winter meeting står en sak klar, Cad/Cam är det som gäller. Så dominerande har Cad/Cam aldrig varit och det var likadant på IDS i Köln enligt mina vänner.

På nästan alla föredrag var Cad/Cam med, inte bara på ett hörn utan som en ”medarbetare” på labb. Cad/Cam dominerade även på Lab Day. Där handlade det mesta om Cad/Cam-utrustningar, block, utbildning och annat som hör till tekniken.

Jag har själv varit skeptisk till att man även kan göra estetiskt porslin med ”caddad” teknik men nu har jag sett prototyper som gör att jag inser att det bara är en fråga om tid. Det kommer att bli lättare rent färgtekniskt eftersom man använder sig av en avläsare vid färgtagning som är densamma som de man använder inom färgindustrin. På Galip Guriel´s föreläsning i Malmö såg jag att han använde små färgark, stora som ett frimärke, som applicerades på tanden och glansbrändes. En bra början som kan få en otrolig utveckling. Det skall bli kul att följa.

Det är som en tsunami som väller över oss och vi måste nog förstå att labbverksamheten kommer att se annorlunda ut i framtiden! En föreläsare från Transsylvanien berättade att hans arbetsdag bestod av 9 timmars Cad/Cam och en timmes traditionell tandteknik. Intressant, även om han kommer från ett land som man kanske skulle kunna tro ligger efter i teknikutvecklingen (förmodligen en förutfattad mening av bloggaren).

Problemet eller möjligheten är att det kommer att krävas stora investeringar i framtidens maskinparker om man skall hänga med. Det är möjligt att med rätt teknik och bemanning producera med god lönsamhet. Dessa högteknologiska framtidslabb bemannade med välutbildade data/tandtekniker finns redan. Den tandtekniker som i framtiden ska arbeta med Cad/Cam är säkert en datautbildad person med inriktning på industridesign och med påbyggnadsutbildningar inom t ex anatomi, materiallära eller färglära anpassad till speciella system. Dessa utbildningar skulle skolorna kunna erbjuda till redan utbildade tandtekniker och tjäna pengar på.

Här ser vi framtidens tandtekniska produkter tas fram med hjälp av Laserteknik >>

Noterade att en tandtekniker med hjälp av förbundet har skrivit en motion som skall skickas till Unionen om att importen av tandtekniska arbeten gör svenska tandtekniker arbetslösa. Det finns redan många svenska tandtekniker som arbetar med import i svenska företag (jag räknade lite snabbt till 100 eller fler) som då kommer att bli arbetslösa. Många av dem är också medlemmar i Unionen och jag undrar om det är bättre att de blir arbetslösa? Jag tror att den här frågan är mer komplex än så men det är hedervärt med ett initiativ. Ett av skälen som framförs i motionen tycker jag är en rent politisk fråga som vi inte kan göra så mycket åt annat än möjligen rösta rätt.

Att påstå att importerade arbeten är av sämre kvalitet är dock vanskligt. Personligen har jag besökt labb i många länder runt om i världen och vet att det inte är så, med få undantag. Allt handlar om vem man arbetar med precis som här hemma. Det finns många svenska labb som inte har ett kvalificerat kvalitetssystem, t ex en ISO-certifiering med medicinteknisk inriktning, och då kan det vara problematiskt att hävda god kvalitet.

Bodel

Senaste inläggen