Det är så dumt att det inte ens kan aspirera på att bli ett aprilskämt

Läser en artikel och har dessutom hört detta ämne diskuteras lite här och där men en oändlig trötthetskänsla sköljer över mig. Tar dumheten aldrig slut? Det gäller Auktorisation för tandtekniker i Sverige och min första tanke är: Varför?

Den som har gått en tandteknisk utbildning är behörig att driva ett labb och har man dessutom skaffat sig en treparts kvalitetscertifiering har man allt som krävs.

Min undran är om någon i Tandteknikerförbundet är tillräckligt kvalificerad för att bedöma och certifiera andra. Jag undrar också vilka kriterier man ska använda sig av. Vi som fick vår behörighet från Socialstyrelsen anser att det är en relevant myndighet för utfärdande av dessa viktiga handlingar.

Jag läser också att man har haft samtal med myndigheter men att ingen myndighet vill samarbeta så arbetet har gått i stå. Det förstår jag. Det finns redan klara regler så vi behöver inga låtsas-körkort. En auktorisation förutsätter att det normalt finns ett myndighetsbeslut eller lagstöd som kräver auktorisation i en viss bransch.

Och hur kommer Tandteknikerförbundet att göra med alla dem som nekas medlemskap i idag (laboratorier med mer än en viss % import)? Att vara skyldig att tillhöra en förening kan aldrig vara ett krav.

Det känns som om man försöker ”skrämma in” tandtekniker i förbundet. Förbundets företrädare tycks anse att man ska vara med i förbundet för att få något man inte behöver. Det är lika oetiskt som det kvalitetsledningssystem man lurar på laboratorieägare. Jag läste att man försöker få till stånd ett samarbete med Qvalify-FR2000 om tredjeparts-certifiering med Struktur. Det är knappast troligt att nivån på krediteringen kommer att nå samma nivå som ISO och FR2000. Struktur är uppbyggt på ett annorlunda sätt. Om man skall certifiera Struktur mot samma nivå som FR2000/ISO är det nödvändigt att Struktur uppfyller ”skall-kraven” i FR2000/ISO standarderna, vilket Struktur inte gör idag.

Om man nu behöver fler medlemmar borde man lyssna runt och fråga vad de olika labben önskar att föreningen ska arbeta med. Det är en central uppgift för de som sitter i styrelsen. Då löser det sig säkert av sig själv. Eller för att få ännu bättre resultat, lyssna med de 400 labb som valt att inte vara medlemmar.

De allra flesta tandläkare och tandtekniker är förnuftiga människor som inser att detta inte är relevant.

 

Bodel
bodel@oraldesign.se

Bodel Sjöholm är tandtekniker och International President för Oral Design International Foundation.

 

Artikel Tandläkartidningen: Tandteknikerförbundet inför auktorisation

Senaste inläggen