Finns det en framtid för tandtekniker?

Är det viktigt att ta del av sin framtid?

Absolut, men det kommer säkert ännu fler förändringar för oss tandtekniker precis som för de flesta andra yrkesgrupper. Framtiden är viktig för det är där vi skall befinna oss resten av våra liv.

Många yrken står inför stora förändringar och andra har radikalt förändrats, som t.ex. bilmekaniker. Idag får man ett litet chip placerat i bilen och får komma tillbaka efter några dagar för att läsa av vad som är fel. Det mesta är datoriserat i dag.

Nyckelordet är att vara förändringsbenägen, ju mer man har av den varan både personligen och på sitt företag desto bättre kommer man att kunna anpassa sig till nya tekniker.

 

Framtiden är viktig för det är där vi skall befinna oss resten av våra liv. Det är därför väldigt bra om vi tar aktiv del i det som sker, i alla fall när det gäller planeringen av vår egen framtid. Ju mer aktiv man är, desto mer förändringsbenägen kommer man att bli. Om man dessutom har visioner kan man vara med och leda framtiden. Varför skulle man vilja det? Jo, för om man är först kan man bestämma vilka regler och vilken riktning saker kommer att få. Om vi själva inte gör det kommer marknaden att göra det åt oss. Det är bättre att själv ta steget än att bli tvingad. Framför allt är det roligare!

 

Vad kommer då att hända? Vissa grenar inom vårt yrke kommer att bli helt annorlunda. Det har redan börjat! Idag kan man skaffa cad/cam system för de flesta konstruktioner inom vårt yrke som t.ex. skelett för partiella proteser. Personligen tycker jag att det är bra om dessa ”caddas” och fräses fram. Då slipper många tandtekniker få vibrationsskador när de slipar och putsar skeletten. Samma gäller kobolt/krom där partiklarna från metallen är så fina att de ligger kvar i luften två dygn och är konstaterat skadliga att andas in. Det krävs speciella utsug för dessa miljöer men jag har aldrig sett en sådan utrustning på något lab. Även ångorna från gjutprocessen är skadliga. Idag kan man stället beställa sintrat, gnistat eller tillverka underskelett i koboltkrom till kronor/broar maskinellt/fräst. Tack vare dessa nya tekniker slipper tandteknikern olika skador. Är inte det ett framsteg?

 

Precis som marknaden måste tandteknikerna vara förändringsbenägen men även skolorna måste vara på hugget så att vi kan möta nya tekniker och utveckla vårt yrke i snabb takt och hänga med övriga världen. Gör vi inte det är vi illa ute.

 

Idag finns fantastiska pedagogiska system för anatomi av tänder, som faktiskt ger en förståelse om varför tänderna ser ut som de gör. Det är ju ingen slump. Vill man lära sig detta får man söka sig utomlands. Det är märkligt att det inte finns kurser i Sverige i det som är grunden i det vi sysslar med hela dagarna, d.v.s. att utforma tänder. De system som ligger till grund för många cad/cam system är ofta kända som t.ex. Knut Miller, M. Poltz, PTC och många fler. Istället för att uppfinna hjulet har cad/cam leverantörerna lagt in en standard som använder något av de befintliga systemen som basras på studier av tusentals tänder och deras funktion.

Det är oftast bra att använda den typen av cad/cam system om man som tandtekniker har skrala kunskaper i anatomi.

Det finns också privata företag som säljer utbildningar i cad/cam. Stepdents GmbH är ett sådant företag och de finns på Facebook men det är bara att Googla så hittar man fler.

 

Det finns otroligt mycket att arbeta med inom vårt yrke för att förbättra dess status för den som är intresserad. Tyvärr känner jag att en stor del av vår yrkeskår inte är så intresserade, till skillnad från tandtekniker utomlands. Vi tror ibland att vår grundutbildning ska räcka resten av livet. Det är visserligen en väldigt bra grund att stå på men den räcker inte utan man måste hela tiden arbeta och investera i sig själv – ju bredare desto bättre även om man arbetar inom ett smalt område. Detta är var och ens ansvar.

 

Det gäller också att få ägarna för laboratorierna att investera i kunskap för sina anställda. Man måste kanske skriva anställningskontrakt på x antal år som man gör i vissa länder så att den som gått en utbildning inte slutar dagen efter. (Beroende på vilken utbildning det är så varierar kostnaderna för utbildningen.)  Företaget blir mer intresserat av att investera i personalen om man vet att personen stannar och att företaget får nytta av investeringen.

 

Eller annan väg är att införa en modell där varje tekniker måste tillgodogöra sig ett visst antal poäng på olika kurser varje år för att få behålla sitt tillstånd att arbeta som tandtekniker, Kursernas längd och kvalitet avgör antalet poäng. Denna modell används på olika ställen i världen, bl.a. i USA. På så sätt tvingas man hålla sig ajour!

 

Bodel

Senaste inläggen