Hur ser framtiden ut för tandtekniker/tandtekniska lab?

I Tyskland har man idag en speciell utbildning/skola för tandtekniker som arbetar med digital teknik.

Hur kommer det att bli från nu och framåt? Jag tror/vet att det behövs större labb med bra ekonomi för att kunna hålla rätt utrustning, utbildning och personal.

Materialutvecklingen exploderar med nya material anpassade till den digitala tekniken. Mjukvarorna blir fler, bättre och kräver ny kunskap.

Det finns så många typer av maskiner och det gäller att välja rätt men många gånger är det plånboken som får styra. Man brukar säga att små lab köper fräs/millingmaskiner mm, som kan utföra mer än en sak. Stora lab, å andra sidan, satsar på maskiner för varje enskild specifik produkt, t ex implantatkomponenter, Empress eller Zirkonia. Jag har varit på lab där man har 70 stycken fräsar bara för en enda produkt, i det här fallet E-max.

Metoder och processtänk kommer att bli avgörande i framtiden. Jag vet att många inte känner till vad detta innebär men det är en väg till framgång och samtidigt hålla hög kvalitet.

 

Underleverantörer

Det lilla labbet som vill överleva skickar sina arbeten till bra underleverantörer. Detta gör man oberoende om leverantörerna ligger utomlands eller i Sverige. Detta sker i hög grad redan idag och allt trams om att alla arbeten ska stanna i Sverige bara för att att främja svenska tekniker håller inte. Arbetena ska ha hög kvalitet och vara prisvärda oberoende var de är tillverkade, punkt slut!

Det är dags och tänka som en företagare och inte bedriva arbetsförmedling.

Det är patienten som till sist får ta smällen eller glädjen med ett bra eller dåligt arbete.

Bästa arbete och bästa pris är det som gäller för att överleva som företagare.

 

Vad kan Tandteknikerförbundet göra?

Alla vet att leveranstid är en avgörande faktor för många tandläkare. Postnord tar längre tid på sig än de leveranser som kommer från utlandet, och många klagar över detta. En del har redan förstått att man måste använda UPS, DHL eller liknande och har tagit saken i egna händer.

Här borde förbundet gå in och förhandla fram avtal med och för sina medlemmar. Antal lab x 220 arbetsdagar x antalet försändelser (fråga labben hur många försändelser de har). Vilket transportföretag är inte intresserat av en sådan affär? Här går det att få bra pris! Detta vet jag av egen erfarenhet.

Förbundet borde också arrangera en längre kurs, helst 2 dagar. Kursen skulle kunna hållas på Swedental och behandla all digital teknik inom tandvården med medverkan från ledande företag, skolor, tandläkare och tandtekniker. En del av dessa finns i Sverige och andra utomlands.

En utländsk tandläkare som jag tycker är helt fantastisk på arbete med digitalteknik är Professor Daniel Edelhoff som var verksam på ett digitalt center på högskolan i München. Det fanns ett fantastiskt team med jätteduktiga tandtekniker, datafolk, specialister m fl. Deras fall var otroliga. Det var på SAED mötet på Solvik 2015 Bergen som jag såg honom. Han har även blivit utsedd till den populäraste läraren på Albert Ludwig University i Freiburg och den populäraste föreläsaren på The Bavarian Association of Dentists i Bayern 2012. Det skulle vara trevligt att lyssna på honom på Swedental.

Det behövs en grundlig genomgång av digital tandvård – från vardagsfall till specialfall så man förstår vidden av vad som sker och vad som krävs. Många tandtekniker känner inte till omfattningen av den digitala tekniken så kanske ett besök på nästa IDS med personalen kan få dem att förstå.

 

I Tyskland har man idag en speciell utbildning för tandtekniker som arbetar med digital teknik

Mina tyska vänner säger att det är ett måste eftersom detta är en helt ny yrkesgren. Tänkvärt!

 

Jag tror tyvärr att eran med artistiska tandtekniker (Mutterthis, Geller m fl) är på väg att försvinna till förmån för de digitala design-estetiska tandteknikerna som man redan ser. Ett exempel är Javier Vasques, Miami, USA, som både är tandläkare och tandtekniker.

Gå gärna in och titta på Vasques arbete på Facebook eller webb www.javiervasques.com där han visar avancerad käkregistrering mm.

Patienternas önskemål har också ändrats. Idag vill man ha vita, naturliga tänder. Detta ställer höga krav på material. Det finns redan press- och millingmaterial som är skiktade och jag tror att dessa kommer att bli avsevärt bättre och mer lättarbetade än den gamla sortens skiktteknik.

Det kommer alltid finnas en marknad för enstaka tänder i fronten med traditionell estetik, men den marknaden är begränsad.

Det blir också allt lättare för tandteknikern att göra snygga tänder då det i många fall finns olika anatomier att välja på i mjukvaran. Eftersom vi inte har anatomi i vår utbildning, som t ex M Polz, på skolorna i Sverige så har vi inte heller lärt oss varför en tand ser ut som den gör. Många har ingen god kunskap om anatomi och kommer heller inte att behöva det på samma sätt som tidigare tack vare ny mjukvara.

Det är förstås bra även för tandläkaren att använda digital teknik när det gäller avtryck. På labb ser vi mycket dåliga avtryck och intressant är att man inte lägger så stor vikt vid avtryck eftersom det inte är så flashigt. Det är konstigt, för om man inte kan grunderna kommer man inte lyckas göra ett bra arbete.

 

De som var tidigt ute och arbetade digitalt har en fördel, de har kunnat vara med och utforma branschen

Alla tandtekniker har en vinst med digitaliseringen. Vi gör en del moment idag som inte är särskilt hälsosamma, t ex all slipning i stål och inandning av detta damm. Processerna blir säkrare genom digitala avtryck. En del bettregistreringsprogram är mycket mer exakta än vad vi kan åstadkomma för hand idag. Digital planering av fall för att kunna visa patienten färdigt resultat innan behandlingen påbörjats och mycket mer.

Att vara förändringsbar är och har varit nyckelordet för att nå framgång, speciellt när utvecklingen går så snabbt.

Det är bra att också ha kunskap om hur man skall marknadsföra sig på sociala medier.

Tandläkaren har också vinster att hämta med digitalisering. Den digitala avtryckstekniken kommer säkert att höja kvaliteten liksom terapiplanering och mycket annat. Detta kommer också att påverka ekonomin positivt då man inte behöver ta om avtryck och omgörningsfrekvensen blir låg.

Enda nackdelen är att det kommer att kosta. När man väl köpt en intraoral skanner så är den nästan redan föråldrad och en förbrukningsvara som måste bytas ut med jämna mellanrum. Den som funderar på att gå i pension måste räkna på om det är värt att investera i den nya tekniken eller om man ska sälja sin praktik eller sitt labb istället. Detta gäller för både tandläkare och tandtekniker.

Dagens unga tandläkare gillar att bygga och investera i praktiker och är ofta mer inriktade på ekonomi. Vi får se vad det kommer att leda till i framtiden.

Vinnare på digitalisering är definitivt patienten!

 

/Bodel

 

Bodel Sjöholm är tandtekniker och International President för Oral Design International Foundation.

 

Senaste inläggen