Irrar du omkring eller har du metodtänk?

Det finns saker som är mer eller mindre viktiga i vår bransch. Min bestämda uppfattning är att ju mer metodtänk vi använder desto mer framgång får vi, både arbets- och pengamässigt. Dessutom får vi en jämn kvalitet på köpet.

Alla arbetar med metoder men en del har ingen aning om vad det innebär och kommer aldrig att förstå. Andra förfinar och utbildar sig kontinuerligt. När man väl har lärt sig grunderna utvecklar man sig själv hela tiden.

Jag kommer ihåg att när jag hade avslutat min tandteknikerutbildning och skulle börja arbeta med porslin höll jag ofta på för länge. Till slut hade jag slipat bort en approximal kontakt eller sabbat något annat för att jag inte arbetade utifrån en metod. Som jag skrev i min förra blogg, betydde vår kontakt med ett stort labb i USA att vi fick träffa metodutvecklingens kung, John Ness. Han blev en personlig vän till oss ända till sin död 2009. Vi lärde också känna hans efterträdare, Jim Mahan, som i dag driver PTC Blue Dolphin. Mahan föreläste på Swedental och ett 30-tal tekniker och tandläkare dök upp, vilket i mitt tycke inte var många nog. Det ligger mycket träning bakom ett framgångsrikt maratonlopp och samma sak gäller för arbetsmetoder.

Utdrag ur instruktionsfilm från PTC: Contouring Anterior Bridges

Många tror felaktigt att man måste/skall anamma PTCs anatomi. Den är idag högklassig och inte många lever upp till den. Men poängen är att i detta system kan man ta med sina egna värderingar och tankar. Gör man det blir man väldigt snabb och skicklig. En av mina främsta mentorer, Willi Geller i Schweiz, har också utvecklat arbetsmetoder och är snabb. Även om man är inriktad mot hög estetik går det att arbeta effektivt.

Nu finns det säker någon som invänder att nu när vi ändå skall använda maskiner så då kan det kvitta med metodtänk.

Jag får ibland tillsänt mig program för utvärdering och det senaste handlar om scanning och annan ny teknik. Mycket intressant. Utbildningen är självinstruerande.

Här hittar du PTC’s utbildningsprogram
Här finns en också en katalog över utbildningsmaterial mm från PTC

Denna utbildning borde finnas på alla skolor. Med PTC får man lära sig likheter mellan olika tänder medan vi i skolan fick lära oss skillnader mellan de olika tänderna. Det är mycket enklare att lära sig likheter enligt de som gått utbildningen.

Just Smile Design-utbildningen innehåller också två böcker. Den ena handlar om Smile Design medan den andra visar hur man skall slipa för att få fram olika former mm. Dessutom medföljer filmer som gör det möjligt att se exakt hur man går till väga. Filmerna är mycket användbara för både tandläkare (kompositer) och tandtekniker.

Jag vet också till att det finns metodhäften om preparationstekniker, populärt kallad ”90-sekunders kronpreparationsteknik”, sammanställt av Gordon Meland och Omer K.Reed, USA. För trettio år sedan gjordes en studie på den aktuella tekniken på tandläkarhögskolan i Stockholm. Man fann då att tekniken var skonsam mot tanden – den varken dödade pulpan eller patientens entusiasm. I vår har ett antal studenter på tandläkarskolan i Umeå som sitt examensarbete att utvärdera denna teknik, speciellt med tanke på pulpans reaktion.

Tänk om det kunde finnas en bank på Tandläkarförbundets sida där man kunde ladda ner t.ex. ”Compositpelare steg för steg” och kanske en tillhörande film. Det är alltid någon som är nybörjare, så varför inte tillhandahålla ett sådant system med olika behandlingssteg. Detta gäller även för Tandteknikerförbundet.

Hannah Sjöholm, som är tandsköterska, har tagit fram ett undervisningsmaterial för tandsköterskor som underlättar inlärningen, speciellt för personer med dyslexi eller andra inlärningsproblem.

Med bra arbetsmetoder gör man rätt saker, blir snabb och säkrar samtidigt jämn kvalitet.

Bodel

 

Bodel Sjöholm är tandtekniker och International President för Oral Design International Foundation.

Senaste inläggen