Över 200 olika cad/cam system på IDS!

Efter att ha besökt IDS i Köln och sett alla dessa digitala system blir jag styrkt i min tanke om cad/cam-teknikens erövringar, över 200 olika system fanns på plats! Jag hoppas att alla utbildningsställen för tandtekniker nu börjar anpassa utbildningen till ett yrke under utveckling!  Den artistiska ådran lär vi få nytta av i alla fall men på ett annat sätt.

IDS samlade mellan 1 800 och 2 000 utställare om jag räknat rätt. Vill man se hela utställningen måste man gå igenom 10 stora hallar, där varje hall är större än hela Swedental. De stora företagen har jättemontrar, som ofta är så enorma att de bara känns opersonliga och stora. Det gäller att ha rätt skor annars blir det oövervinnligt!

Men om man är fokuserad och har prickat för vad man vill se blir det smidigare. Köln-mässan erbjuder allt, alla finns här och nyheter sparas ofta för lansering på mässan. IDS erbjuder ett fantastiskt socialt nätverk och man träffar nya och gamla vänner! Det var roligt att återse min gamla chef Ole-Petter Vaage och Öygunn Molaug, det var ett tag sedan! Men även andra vänner som jag inte sett på 10 år, kul! Dessutom är IDS ett fantastiskt ställe för att knyta nya kontakter.

Störst nu på porslinssidan är Zirkonium. Foliebundna kronor tillverkade på lite olika sätt med olika typer av porslin beroende på hur engagerad man är estetiskt och vilken känsla man har för det lilla extra. En del porslin är en utmaning och kräver sin person men om man lär sig det så är allt möjligt. Det finns förstås också porslin som är mer lämpade för stordrift, allt efter tycke och smak.

Det fanns många hands-on för den som önskar och dessa hade förannonserats på Facebook så det kan vara bra att ha koll på nätet på sidor som t ex ”fangroup of by Willi Geller” och ”officialfoil/refractory veneers ” m.fl. Följer man dessa vet man precis vad man skall gå på.

Nattlivet är tufft! De flesta företag har party någon dag så skall man gå på flera handlar det om ett tempo som kan knäcka den störste festprissen.

Bodel


bodel@oraldesign.se

oraldesign


 


IDS i Köln är den största internationella dentalmässan.
Mässan har ca 120.000 besökare och ca 2.000
utställande företag och därtill ett omfattande
odontologiskt kursprogram. Det är på IDS som
man vartannat år kan hålla sig à jour med bransch-
och produkttrender.

 

Senaste inläggen