Borg: Nästa års tillväxt kan bli den bästa på flera decennier