Borgarna slår hårt mot fattigas vård i Stockholm

Den borgerliga landstingsledningen kommer att besluta om att avveckla Stockholms tre hälsomottagningar, som ligger i socioekonomiskt utsatta områden. Detta är ett hårt slag mot en jämlikare vård, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting.