Borrade patient i läppen

Nu anmäls incidenten enligt lex Maria till Inspektionen för vård och