Boule utser ny CFO

Boule diagnostics har utsett Christina Rubenhag till ny CFO och medlem i koncernledningen.