Bristande munhygien på vårdboende anmäls

Personalen på ett av Karlstads kommuns vårdboenden ska få utbildning i basal munhygien.