Bristfälliga datorsystem hotar patientsäkerheten

Förra året avled två personer på grunder av brister i it-stöden och rutiner runt dessa. Preliminära resultat visar att en femtedel av alla Lex Maria-fall är it-relaterade. Många skador skulle kunna förhindras om sjukhusen hade tillgång till moderna och ändamålsenliga it-system,skriver Karin Båtelson från Läkarförbundets it-råd.

Källa/Läs mer: GP.se