Brittisk byggmarnad viker ned

Aktiviteten inom brittisk byggsektor var på den svagaste nivån sedan augusti 2016 under juli 2017.