Bryt den ökande välfärdsadministrationen

Nyligen presenterade tidningen vårdfokus uppgifter om att antalet administratörer har ökat mer än antalet sjuksköterskor under de senaste åren.