Bunta inte ihop alla könsavvikelser

Inget fel i att prata med barn om olika könsuttryck, som transsexualism eller transvestism. Men gör det med kunskap och utan politiserad överbyggnad. Alla transsexuella är inte queervänster som avskyr normer, skriver Hanna Söderström, apropå en nyutkommen barnbok om transsexualism.