C: Ohållbart att så många inte vågar åka kollektivt

Var femte stockholmare har avstått från att ta kollektivtrafiken på grund av rädsla att utsättas för brott. För att öka tryggheten föreslår Centerpartiet bland annat bättre belysta stationer, mer liv och rörelse kvällstid och kameraövervakning av parkeringsplatser.